Om Animana

Animana grundades år 2000 av Bas van Ecke och Sebastiaan Massizzo. Med examen i veterinärmedicin och programvaruutveckling och praktisk erfarenhet av journalsystem hade de all viktig kunskap och kompetens för att utveckla ett mjukvarusystem som veterinärklinikerna behövde; Animana.

Animana började med fokus på sällskapsdjur och mobila hästkliniker men genom åren har Animana utvecklats till att ha ett omfattande paket, med möjlighet att uppfylla behoven hos alla kliniker oberoende av storlek och vilka djurslag de jobbar med.

30 Oktober 2014 köptes Animana upp av IDEXX Laboratories, ett ledande företag inom utveckling av djurhälsovård, för att förverkliga den delade visionen att hjälpa veterinärkliniker att sköta sin verksamhet effektivt och hantera sina dagliga aktiviteter så att de kan koncentrera sig på att utöva veterinärmedicin. Animana heter därefter ID

Idag består IDEXX Animana av över 60 personer uppdelade på fem avdelningar: Product Management and Development, Customer Support, Professional Services, Marketing och Sales. Eftersom de flesta i Animana-teamet har anknytningar till veterinärvärlden har de möjlighet att överbygga gapet mellan mjukvaruutveckling och den dagliga verksamheten på en fullt sysselsatt veterinärklinik.

IDEXX Animana har som mål att förenkla livet för klinikens personal genom nytänkande funktioner och framstående kundsupport. Animana tror på kontinuerlig utveckling och arbetar nära tillsammans med kunder och veterinärvärlden för att förbättra plattformen och se till att den alltid är uppdaterad.

Eftersom IDEXX Animana optimerar både administration av kliniken och kommunikation med kunder sparar det värdefull tid som kan användas till det kliniker behöver mest: omtänksamhet för patienterna.