Animana och SkyVets meddelar härmed att nya versionen Animana v0.2.5 är klar.

Denna version innehåller en mängd olika nya funktioner och förbättringar av Animana. Vänligen läs nedan summering för mer information, eller kontakta SkyVets support.

  • Förbättrad rapport för inaktiva produkter. I rapporterna (extra>rapporter) visas nu inaktiva produkter i deras ursprungliga produktgrupp.

  • Under extra>rapporter kan du nu skapa en rapport över endast prisökningar och summa utan prisökningar. Dessa är inte översatta till svenska ännu och heter fortfarande ”uplift only” och ”amount excluding uplift”.

  • Filter Mailutskick på Djurslag. När du använder filter för att göra mailutskick (extra>mail) kan du nu filtrera på djurslag.

  • Bättre fakturakoll för försäkrade patienter. Om du har försäkrade patienter har du nu större flexibilitet och kan bestämma om du vill ha administrationskostnad med eller ej. Detta gäller dock endast när du kör ut månadsfakturor. Se mer i handledningen; Försäkrade patienter och administrationsavgifter

  • Blockering för redigering av fakturanummer. Om du arbetar med strikt fakturakontroll kan du nu blockera för redigering fakturanummer – kontakta din support för att aktivera funktionen.

  • Smartare sökning i ”sök kund”! Nu kan du söka på både för och efternamn genom att göra ett mellanslag mellan, t ex ”yvonne rosen”, ”rosen yvonne” eller ”yv ro” eller helt enkelt ”y r”.

Om du har några frågor om denna uppdatering, eller vill ha mer information, kontakta supporten på support@skyvets.com eller 042-199466!