Animana 3.11 innehåller flera nya funktioner och förbättringar för bättre användarvänlighet. Dessa inkluderar en ny funktion för automatisk komplettering som gör det lättare att lokalisera och lägga till användare i tidboken och uppgifter och möjligheten att skicka längre textmeddelanden. I den här uppdateringen har vi också gjort det lättare att se betalningsbeskrivning i kundfilen och betalningsflikarna, introducerat automatisk filtrering för att  Kundfordringar och Ofakturerat-sidan direkt ska visa nuvarande plats och även lagt till ett nytt val att exportera revisionsloggen som en .csv-fil.

Vi rekommenderar att du läser dessa noteringar noggrant för att hålla dig uppdaterad med förändringarna. För mer information, kolla de olika artiklarna från Knowledge Base som är länkade i det här dokumentet, eller kontakta din lokala support på idexx-animana-support-nordics@idexx.com

Automatisk komplettering i fälten för tidbok och uppgifter

För att reducera tiden du spenderar på att scrolla genom listor för att leta efter dina kollegor har vi börjat introducera automatiska kompletteringsfält i flera områden i Animana. I uppdateringen till 3.11 kommer det introduceras till tidboken och uppgifter (To Do).

Längre textmeddelanden

Idag är textmeddelanden en effektiv kommunikationsform. Vi inser att det är viktigt att kunna skicka användbara och tydliga meddelanden till dina kunder. Därför har vi inkluderat möjligheten att kunna skriva och skicka längre textmeddelanden i Animana 3.11.

Du kommer nu kunna skicka meddelanden som är upp till 1377 tecken långa (motsvarande 9 SMS), i ett enda långt textmeddelande. En teckenräknare kommer att visas under boxen där du skriver meddelandet för att hjälpa dig avgöra hur många SMS som är inkluderade i ett meddelande. Du kan också under sidan Extra>Marknadsföring>Historik SMS se en överblick över sända textmeddelanden och hur många SMS som har debiterats per meddelande.

Användarkoder för förbättrad spårbarhet av betalningar

I Animana 3.11 är det mycket lättare att se vem som har tagit vilken betalning, liksom att se betalningsbeskrivningar.

För att hjälpa dig att behålla en bättre översikt över din kliniks betalningar har vi lagt till användarnamn och användarkoder i flera områden i Animana som rör spårning av betalningar – såsom Kundjournal, Kassaavstämning och Kontant/bank menyer.

För varje betalning som hanteras av en specifik användare kommer användarkoden visas jämte betalningen, se nedan för exempel. Notera att du kommer behöva lägga in användarkoder under Inställningar>Allmämma Inställningar >Användare för att dessa koder ska synas.

I tillägg, för att erbjuda mer noggrannhet och synlighet har vi lagt till en unik betalningskod för varje betalning under 2017. Från och med nu kommer alla betalningar automatiskt få en unik betalningskod.

Besök gärna vår artikel i kunskapsbasen om betalningar.

Ett annat steg vi tagit i 3.11 för att erbjuda bättre översikt över betalningar är att visa betalningsbeskrivningar i fler områden i Animana. När du lägger till beskrivningar till betalningen kommer betalningsbeskrivningen visas i kundjournalen när ’betalningsboxen’ är klickad i – precis som under betalningsfliken i fakturan. Se exempel nedan.

Behöver du en genomgång om hur man tar emot och hanterar betalningar? Kolla in artikeln i kunskapsbasen om hur man hanterar betalningar medan man skapar en faktura och hur man hanterar betalningar på existerande fakturor.  

Bättre organisation och spårbarhet av “To Do’’

Precis som med betalningar har användarkoder lagts till i To Do i Animana 3.11. Nu när du ser en personlig eller generell ’’To Do’’ kommer den även inkludera användarkoden för användaren som skapade uppgiften, liksom datumet och tiden den skapades. Du ser ett exempel på hur det ser ut nedan.

’’To Do’’ kan sorteras på flera olika sätt, inklusive fälten ’typ’, ’datum’ och ’skapad av’. Notera: i en mindre uppgradering som kommer snart efter 3.11 kommer vi lägga till en kolumn och filtrering för ’’skapad på’’ – så att du lättare kan filtrera på kolumner. Håll utkik efter den uppgraderingen som kommer snart!

Besök gärna kunskapsbasen för att lära dig mer hur du kan skapa och hantera ’’To Do’’.

Nuvarande plats som standard för snabbare användning av Kundfordringar- och Ofakturerat-sidorna

När du granskar Kundfordringar- och Ofakturerat-sidan kommer den nu automatiskt filtrera till den platsen som du för tillfället är inloggad på, snarare än att ladda alla anteckningar från alla platser på en gång. Det kommer hjälpa dig att arbeta mer effektivt genom att begränsa mängden data som visas på sidan och ger dig mer kontroll över vilken data som laddas först. Självklart kan du fortfarande manuellt ändra till att visa andra platser genom att klicka ’’filter klinik’’-fältet på Ofakturerat sidan eller Invoice location på Kundfordringar sidan.

Exportera revisionsloggen som .csv

För administratörer: När du granskar filen med revisionsloggen kommer du se ytterligare ett val som möjliggör nedladdning som .csv-fil.

För mer information, besök gärna artikeln i kunskapsbasen om revisionsloggen. Vi hoppas att du kommer gilla att arbeta med de nya funktioner och förbättringar vi har introducerat i Animana 3.11. Tveka aldrig att kolla in kunskapsbasen eller kontakta Animana kundsupport om du har några frågor om de förändringar som sker i 3.11.