Vänligen besvara några enkla frågor för att få reda på hur mycket Animana skulle kosta för er klinik.

Börja

0$

Tack, du kommer få din uppskattning per email inom kort

Välkommen.

Du behöver välja en artikel för att börja

Nästa steg

Antal anläggningar

Animana debiterar inte per anläggning, men att veta detta ger en bra uppskattning på krav och implementationskostnad.

Du behöver välja en artikel för att börja

Nästa steg

Antal veterinärer

För smådjurspraktiker kostar det inget extra att addera användare – men den här informationen ökar tillförlitligheten i bedömningen av kostnad för implementation och utbildning.

FTE = Full Time Equivalent: Exempel 1: En veterinär som jobbar heltid = 1 FTE. Exempel 2: En veterinär som jobbar 4 dagar i veckan = 0.8 FTE.

Du behöver välja en artikel för att börja

Nästa steg

Klinikens omsättning (SEK)

För smådjurskliniker är den månatliga avgiften till Animana baserad på klinikens omsättning. Detta säkerställer att Animana-teamet är dedikerade till er kliniks framgång. Den här informationen är inte nödvändig men då den ges blir uppskattningen mer exakt.

Du behöver välja en artikel för att börja

Nästa steg

Din sammanfattning

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

Begär prisförslag nu

Priskalkylator

Patientjournaler

Helt elektroniska journaler, inklusive besökshistorik, labbresultat, digitala bilder, foton och video ger en snabb överblick av patientens status.

Dela journalen med djurets ägare eller en kollega med 2 klick.

Helt anpassningsbara undersökningsformulär och protokoll (bibliotek med standardprotokoll)

Kalender

Helt anpassningsbara besökstyper

Dra och släpp-funktionalitet

Synkroniserar med din smartphones kalender

Kan användas av flera anställda inom olika områden och på olika platser

Automatiska påminnelser

Lättanvända, automatiserade påminnelser ser till att dina patienter aldrig missar sina vårdtillfällen.

Påminnelser kan utlösas av en produkt eller tjänst som läggs till en faktura, eller läggas till separat till en specifik patientpost. Skapa automatiserade meddelanden (e-post och sms) som gäller under hela den tid patienten är registrerad.

Besökspåminnelser

Inga fler missade besök. Med Animana är det snabbt och enkelt att skapa och skicka besökspåminnelser till kunder via sms eller e-post – det räcker med några klick.

Lokal labbintegrering

Tvåvägsintegrering med dina IDEXX-analysatorer. Skicka beställningar direkt från patientjournalen och resultat importeras automatiskt.

Importera resultat elektroniskt från ledande analysatorer som inte kommer från IDEXX, inklusive Menarini (AutionMicro PU4210 och PU4010, Exigo, Medonic, Spotchem EL, Spotchem EZ, Menarini V-sight) och Scil VetABC.

IDEXX referenslabbintegrering

Spara tid och slipp laboratorieformulär på papper.

Beställ laboratorietest direkt från patientjournalen – via beställningsmodulen VetConnect Plus – och laboratorieresultat bifogas automatiskt till patientjournalen.

Kundkommunikation

Skickar din klinik regelbundet personliga nyhetsbrev till sina kunder? Om ni inte gör det – visste du att det är ett bra sätt att få nöjdare kunder och ökad kundlojalitet. Animanas redigerare för nyhetsbrev har alla verktyg du behöver för att skapa attraktiva personliga nyhetsbrev med professionell layout med bilder och logotyper. Dina kunder kommer att älska det. Gör det på ditt sätt!

Besöksbokning online

logo-vetstoriaLåt dina kunder boka sina egna besök och spara värdefull tid för din receptionist.

Läs mer: Animana allows customers to book appointments online.

Vikthistorik och diagram

Övervaka patientens vikt med Animanas grafiska presentation av patientens kroppsvikt över tid, vilket gör att du snabbt kan identifiera problem med vikt eller tillväxt.

Lojalitetsprogram

Lojala kunder – alla kliniker vill ha dem! Animana hjälper till att öka inkomsterna från återkommande kunder genom helt anpassningsbara kundlojalitetskort. Lojalitetssystemet har framgångsrikt ökat kundintäkterna för många av våra kliniker. Vill du ha lojala kunder? Vi hjälper gärna till!

Anslutning till utrustning för digitalröntgen

Animana kan anslutas till din digitala röntgenutrustning och gör att du kan spara bilder direkt i lämplig patientjournal och därifrån skicka dem med e-post till kunden. Det här sparar mycket tid för kliniker med digitalröntgen.

Lantbrukarportal

Lagstiftning… det är mycket du måste hålla reda på inom veterinärområdet, särskilt för kliniker som hanterar boskap. Besöksformulär för att registrera medicinering, vaccineringsscheman, tuberkulosstatus och mycket annat. Tillsammans blir det stora mängder information som skickas via post, på papper eller via e-post. Med Animana blir det betydligt enklare. Vi har utvecklat en portal med inloggning där lantbrukaren kan komma åt all information om sin gård online.

Automatisk fakturering

Visste du att 20–25 % av veterinäravgifterna missas och inte debiteras kunderna? Med Animana kan du minska andelen missade debiteringar genom att automatiskt skapa en faktureringspost när en tjänst eller produkt kopplas till en kund. Fakturor kan betalas direkt eller skickas med e-post eller post till kunden.

Räkna kassan

Animana gör det enkelt att räkna kassan med en översikt av dagens transaktioner och du kan stämma av räkenskaperna med en enkel intäktssummering. Validering och rapportering gör det enkelt att snabbt hitta och lösa eventuella fel.

Administrationsrapporter

Håll reda på dina nyckeltal och motivera dina team med administrationsrapporter som enkelt kan anpassas.

Tycker du om huvudfunktionerna?

Beställ en kostnadsfri demonstration av animana nu!

Demo