New Version

Animana Version 4.3 – Höjdpunkter

VIKTIGT: Förändringar av kreditfunktion – Som en del av förbättringar i lagerhantering har förändringar gjorts vad beträffar utförande av returer, återbetalningar och korrigeringar. Boka test till labbet direkt från patientjournalen. Klicka bara på “Reference Lab” knappen i patientjournalen och en VetConnectPlus-modul öppnas i Animana. IDEXX Progesterontest nu tillgänglig - Vi har lagt till Progesterontest till IVLS-menyn för Catalyst DX och Catalyst One.
New Version

Animana Version 4.2 – Höjdpunkter

Application Programming Interface (API) – Arbetet med API fortsätter!
New Version

Animana Version 4.1 – Höjdpunkter

Ny IDEXX Smart Flow integrering – Ni kan nu skicka patientinformation från Idexx Animana direkt till IDEXX Smart Flow. Klinikplats har lagts till i uppgifter – Uppgifter kan nu tillskrivas en specifik klinik – ni kan även filtrera uppgifter!
New Version

Animana Version 4.0 – Höjdpunkter

Kreditnotor – Tillgängliga i BETA – Som en del av förbättringar i lagerförvaltning provar vi ett enklare sätt att behandla returer, återbetalningar och korrigeringar. Ny Application Programming Interface (API) – Vi har påbörjat grundarbetet för ett snabbare, enklare och mer säkert sätt för Animana att kommunicera med tredje part.
New Version
New Version

Animana Version 3.19 – Höjdpunkter

https://www.youtube.com/watch?v=bGzxbwVirOM Viktigt om nya versionen av Animana: Version 3.19 IDEXX Animana 3.19 innehåller flera nya funktioner och förbättringar som listas nedan: Ny: Rapport för väntetid IDEXX Animana är glada…
New Version

Animana Version 3.18 – Höjdpunkter

https://www.youtube.com/watch?v=TN3puD4PmFo Viktigt om nya versionen av Animana: Version 3.18 IDEXX Animana 3.18 innehåller flera nya funktioner och förbättringar som listas nedan: Automatiserade rapporter för Påminnelser IDEXX…
New Version

Animana Version 3.17 – Höjdpunkter

https://www.youtube.com/watch?v=kNl2Owt7H8I Viktigt om nya versionen av Animana: Version 3.17 Animana 3.17 innehåller förbättringar av datasäkerheten i Animana. Viktiga ändringar gällande lösenord Att skydda dina kunders data…

Animana Version 3.16 – Höjdpunkter

Animana Version 3.16 – Höjdpunkter Animana 3.16 innehåller flera nya funktioner och förbättringar. Vi rekommenderar att du läser detta dokument noggrant för att hålla dig uppdaterad med de förändringar som skett. Läs gärna…

Animana Version 3.15 – Höjdpunkter

Animana Version 3.15 – Höjdpunkter Animana 3.15 innehåller flera nya funktioner och förbättringar. Vi rekommenderar att du läser detta dokument noggrant för att hålla dig uppdaterad med de förändringar som skett. Läs gärna…