IDEXX Animana 3.20 innehåller flera nya funktioner och förbättringar som listas nedan:

Introducerar: Hälsoplan Förnyas automatiskt

Vi är väldigt glada att i den här uppdateringen kunna erbjuda möjligheten att automatiskt förnya hälsoplaner. Detta innebär att hälsoplaner kan förnyas automatiskt vid deras slutdatum – du behöver inte längre hantera det själv!. Hälsoplanerna kan skapas med förbestämda perioder om 6, 12, 18, 24 och 36 månader och du kan bestämma om du vill att planen ska förnyas automatiskt. När hälsoplanen förnyas automatiskt är också den maximalt tillåtna ransonen av produkter återställd. Kolla gärna in vår guide för att lära dig hur du skapar och tilldelar en hälsoplan som förnyas automatiskt till en patient: How do I automatically renew a health plan subscription?.

ÅTGÄRD KRÄVS: Om du har hälsoplaner länkade till en patient med ett existerande slutdatum som är 12 månader eller mer fram i tiden är det viktigt för dig att veta att att slutdatum och status för förnyelse av dessa planer har ändrats för för att passa in i de nya planen för automatisk förnyelse. Du behöver därför granska dessa planer. Vi kommer däremot inte ändra innehållet i existerande hälsoplaner länkade till en patient och inte heller faktureringscykler om detta görs från Animana. Besök gärna vår guide för mer information om hur existerande hälsoplaner påverkas: One-time change management of existing Pet Health Plans for the 3.20 release.

Uppdatering Prislistor

Från och med 7 December finns 2019 års prislistor för IDEXX referenslaboratorium och In-House Diagnostics tillgängliga i Animana. Du kan därför från och med idag uppdatera dina IDEXX-produkter i föreberedelse för 2019. Klicka för att lära dig hur du uppdaterar leverentörers produktpriser i Animana: How do I update my product prices?.

Vi hoppas att du kommer tycka om att arbeta med de nya funktioner och förbättringar vi har introducerat i IDEXX Animana 3.20. Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att besöka Animana Knowledge Base eller kontakta Animana Customer Support.