New Version

Viktigt om nya versionen av Animana: Version 3.19

IDEXX Animana 3.19 innehåller flera nya funktioner och förbättringar som listas nedan:

Ny: Rapport för väntetid

IDEXX Animana är glada att presentera “Väntetidsrapport” som kan hittas under “Rapporter”-menyn. Den här rapporten ger ansvariga på kliniken insikt i hur de ska fördela resurser effektivt och förbättra kundnöjdheten genom att övervaka väntetiden som spenderas vid olika stadier av besöket. Resultatet visas med kundens namn, patientens namn och art och du kan filtrera på datum, typ av besök och personal. Rapporten baseras på tiden mellan förändringar i besökets status och mäter skillnaden mellan dessa. Om ett besök inte har ändrats i rätt följd (till exempel om ett besök flyttas direkt från öppen till betald) kan du markera boxen för ”Inkludera icke kronologiska statusar” för att inkludera dessa. Läs gärna vår artikel i Knowledge Base: How do I generate a patient waiting time report?

 

Kundfordringar export inkluderar kundens telefonnummer

Vi har förbättrat Kundfordringar export  (Ekonmi>kundfordringar>Excel val), genom att lägga till en kolumn med kundens telefonnummer. Det här sparar dig tid då du inte behöver öppna varje individuell kundfil – vilket gör det lätt att snabbt agera på förfallna fakturor. Om en kund inte har ett mobilnummer registrerat kommer nästa tillgängliga telefonnummer väljas (förutom faxnummer). För mer information, läs gärna vår artikel i Knowledge Base: How do I remind my debtors?

 

Utökad funktion för automatisk utloggning

IDEXX Animana har svarat på behovet av ett längre alternativ i funktionen för automatisk utloggning som introducerades i den senaste uppdatering för att hjälpa våra kunder att hålla deras data säker. Som ett nytt alternativ finns nu utloggning efter 60 minuter som kan väljas av klinikadministratör under inställningar>allmänna inställningar >Inaktiv utloggningstid. För mer information, läs gärna vår artikel i Knowledge Base: How do I change the automatic log out time?

 

Förhindra förlust av data med Animanas autospar-funktion

Animanas autospar-funktion kommer automatiskt förhindra förlust av data när du fyller i formulär som konsultation, email, undersøgelse af hest, medicinseddel och besøgsskema. Den kan initieras under Settings>General settings>History. Klinikadministratörer kan ställa in tidsintervallet mellan nedsparningar. För mer information, läs gärna vår artikel i Knowledge Base: General setttings

 

Finansiell förberedelse för 2019

IDEXX Animana  hjälper dig förbereda dig för slutet av året. Från 1 Januari 2019 kommer du kunna kopiera journal entries från tidigare år så att inlägg kopieras med bokföringsnummer länkat till motsvarande år. Vi har också åtgärdat en mindre bugg för betalningar – under Extra > financial > ledger scheme. Nu visas betalningar korrekt som debit istället för kredit. För mer information, läs gärna vår artikel i Knowledge Base: How do I add an entry to an accounting journal?

 

Vi hoppas att du kommer tycka om att jobba med de nya funktioner och förbättringar vi har introducerat i IDEXX Animana 3.19. Tveka inte att besöka Knowledge Base eller kontakta vår Animana kundsupport om du har frågor om några av ändringarna.