New Version

Viktigt om nya versionen av Animana: Version 3.17

Animana 3.17 innehåller förbättringar av datasäkerheten i Animana.

Viktiga ändringar gällande lösenord

Att skydda dina kunders data är av största betydelse, särskilt nu när den allmänna dataskyddsförordningen GDPR, trätt i kraft i maj månad. Med detta i åtanke har Animana ändrat kraven för lösenord med autentisering enligt industristandarden och ett autentiserat ramverk för lösenordshantering, för ett säkrare lösenord betyder trots allt säkrare data. Någon gång inom de kommande 4 veckorna efter den nya versionen, kommer du att få en förfrågan om att ändra ditt lösenord. Om du inte har tid just då, kan du skjuta upp ändringen av ditt lösenord i 30 dagar, efter denna period kommer ditt konto att spärras och en administratör kan då skapa ett nytt lösenord åt dig.

I samband med de nya kraven på säkrare lösenord och autentisering, förbättrar och genomdriver vi en ny lösenordspolicy inom IDEXX Animana. Observera följande nya krav på lösenord. Lösenord ska;

  • vara minst 10 tecken långt,
  • innehålla en eller flera versaler (A-Ö),
  • innehålla en eller fler specialtecken, t.ex. !@#$%^&*()_+|~-\`{}[]:”;'<>/
  • innehålla en eller flera siffror (0-9).

Vi hoppas att du kommer att tycka om att arbeta med Animana 3.17. Om du har några frågor, ta då en titt i vår kunskapsdatabas eller kontakta Animana kundsupport direkt.