New Features

IDEXX Animana och SkyVets är glada att tillkännage v2.8. Denna version innehåller flera nya funktioner och förbättringar – se beskrivningen nedan. För mer information är du välkommen att kontakta oss på 042-199466 eller support@skyvets.com.

 • Tvåvägskommunikation med IDEXX VetLab utrustning
  Det är nu möjligt för Animana att ha en dubbelriktad anslutning till IDEXX VetLab seriens maskiner. Detta gör att du kan skicka förfrågningar till dina analysapparater (eliminerar behovet av att hitta eller skapa en patient i din VetLab Station), och ta emot resultat direkt i patientjournalen. Den här funktionen är för närvarande i beta-test. Om du vill vara en del av beta-testning, kontakta oss. Du måste ha en IDEXX VetLab Station ansluten till SmartService.
 • Lås redigering av finansiell information
  Vi har infört en inställning som gör att du kan låsa redigering och radering av grundläggande finansiella områden. Vänligen kontakta supporten för att aktivera denna inställning. Efter aktivering av låsning, kommer användare inte längre kunna;

  • lägga till eller ta bort en produkt från en faktura,
  • redigera eller ta bort en faktura,
  • lägga till eller ta bort en betalning,
  • lägga till i eller ta bort en redovisningsjournal (Extra>Ekonomi>Redovisningsjournal)
 • Förbättrad patientidentifiering
  För att uppfylla de senaste lagkraven, av patientens uppgifter på skärmen, kan du nu koppla ett datum med identifiering – till exempel datum för passets utfärdande. Vi har också förbättrat exporten av patientidentifiering (Extra> Export> Export Identifikation) att inkludera: kundnr och namn, patientnr och namn, id-beskrivning (t.ex. pass), identifieringsdatum (t.ex. passets utfärdandedatum), och identifieringsnummer (t.ex. chipnummer).
 • Konfigurering av leverantörsbetalningsvillkor
  Du kan nu definiera en standardleverantörs (kundtyp: leverantör) betalningsvillkor under Kunduppgifter> data / ekonomi; välj helt enkelt lämpligt antal veckor och tryck på spara. Alla framtida fakturor för denna leverantör kommer att få dessa betalningsvillkor. OBS: betalningsvillkor kan fortfarande skrivas över på enskilda fakturor (t.ex. via Extra> Ekonomi> Leverantörer> [Välj faktura för redigering])).
 • Dölj produkter från patienthistoriken (Journal)
  Om du använder produkter som inte behöver visas i patientjournalen, kan dessa döljas. Gå till Extra> Produkter> Produkter> [välj produkt]> Produktinformation och välj ”dölj i patientjournal” till Ja (detta gäller även produkter som ingår i en kombiprodukt). När du gå in i en patientjournal kommer du att se filteralternativet att ”Visa dolda produkter” – gör ditt val och patientjournalen kommer automatiskt att bli uppdaterad. OBS: ofakturerade produkter kommer alltid att visas i patientjournalen.
 • Uppdatera kundtitel
  När du skapar ny kund (MenyNy kund) eller uppdaterar kundinformation (Kund> Kund Data> Data), kan du nu välja kundtitel (t.ex. Herr eller Fru) från en bättre (landsspecifik) lista.
 • Smartare hantering av leverantörsfakturor
  Vi har förbättrat funktionaliteten när du lägger in leverantörsfakturor (Extra> Ekonomi> Lägg till kostnader> Bokför kostnad), så att både leverantör och kostnadstyp kompletteras automatiskt – så bara börja skriv och Animana gör resten!